2 Results for year: 2019

Uitstel openingstocht naar de Marker Wadden

De Evenementencommissie heeft besloten het vertrek naar de Marker Wadden uit te stellen tot zondagmorgen. De windverwachting is helaas niet zo best. En varen met een dikke wind naar lagerwal willen we jullie en ons zelf niet aandoen. DAAROM ... ... verzamelen we zondagochtend met koffie en koek op het adres van Maarten Muntinga, het huis van tante ... More

Is het seizoen al begonnen?

We schrijven 23 februari 2019. Het uitzonderlijk mooie weer brengt bij sommige watersporters de latent altijd aanwezige behoefte om zich naar de haven te begeven naar de oppervlakte. Het zeil moet van de boot, de rolfok mag even voelen aan de zon, de alg wordt van het dek geschrobt met oppervlaktewater van een graad of zes. De motor wordt aangeslingerd, er ... More