1 result for month: 06/2019

Uitstel openingstocht naar de Marker Wadden

De Evenementencommissie heeft besloten het vertrek naar de Marker Wadden uit te stellen tot zondagmorgen. De windverwachting is helaas niet zo best. En varen met een dikke wind naar lagerwal willen we jullie en ons zelf niet aandoen. DAAROM ... ... verzamelen we zondagochtend met koffie en koek op het adres van Maarten Muntinga, het huis van tante ... More