Storm en dus laag water

Hoezo dijkverzwaring noodzakelijk?