Komende winter: BAGGEREN

Zoals velen van ons al gemerkt hebben neemt de diepgang in onze haven de laatste jaren sterk af. Wanneer we door de haven varen merken vooral de boten met een kiel dat je niet veel meer hoeft te sturen omdat de boot als het ware “in het spoor van de haven door treint”. Ook is het steeds moeizamer om je ligplaats of box in of uit te draaien en zien we dan grote hoeveelheden modder opborrelen.

Daar gaat deze winter wat aan gebeuren. In opdracht van de gemeente Amsterdam wordt tussen 1 november en 15 maart de hele haven weer op diepte gebracht. Het is een ingrijpende operatie waarvan de -stevige- kosten door de gemeente zullen worden gedragen. De werkzaamheden beginnen bij de Watergeuzen, waarna de havensloot aan de beurt is. Als laatste wordt de kom op diepte gebracht.

Om een en ander soepel te laten verlopen is het deze winter eigenlijk niet mogelijk om in de haven te overwinteren. Een ieder die dat van plan was wordt met klem verzocht om de boot ergens in de winterstalling onder te brengen of in ieder geval buiten onze haven een ligplaats te zoeken.

DE VOLGENDE MAATREGELEN ZIJN DEZE WINTER VAN KRACHT:

  • Er is deze winter geen plek voor passanten (niet-leden). Ook voor leden zonder vaste ligplaats is er geen plek.
  • Leden met een vaste ligplaats in de havensloot verzoeken wij dringend de haven te ontruimen tussen 1 november en 15 maart.
  • De havensloot zal tijdens de werkzaamheden geheel geblokkeerd zijn.
  • Ook winterliggers in de havenkom verzoeken wij dringend deze winter elders een plekje te zoeken.

Voor vaste liggers die geen mogelijkheid hebben hun schip komende winter elders onder te brengen zullen we in overleg met de andere verenigingen in de haven een oplossing proberen te vinden. Wel is daar een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • U bent op eerste afroep beschikbaar om uw schip te verleggen indien dat nodig is. Dit zal meerdere keren nodig zijn tijdens de werkzaamheden en soms ook op zeer korte termijn.
  • Indien u zich onbereikbaar houdt of niet reageert op verzoeken zullen wij uw schip op uw kosten en risico moeten (laten) verplaatsen. Eventuele kosten die optreden door vertragingen in de baggerwerkzaamheden zullen tevens op u worden verhaald.
  • Neem vóór 15 oktober contact op met havencommissaris Freud als problemen voorziet met het elders onderbrengen van uw schip.

Indien nodig organiseren wij op een zaterdag in december hulptroepen om boten te verleggen, maar laat duidelijk zijn dat DE LIGPLAATSHOUDER VERANTWOORDELIJK IS EN BLIJFT VOOR HET ONTRUIMEN VAN DE HAVEN.

Uiteraard gaan wij we van uit dat iedereen de noodzaak van het baggeren inziet en zijn uiterste best zal doen om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het idee is dat er na afronding van de werken voor jaren een diepere en ook schonere haven op ons ligt te wachten en dat is een fijn vooruitzicht.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Michael Freud (havencommisaris)
michaelfreud@icloud.com
+31 6 81 42 91 60