Het bestuur van de vereniging bestaat op dit moment (2022) uit zes leden. Van links naar rechts:

  • Ton Wegman – verzorgt het Spraakwater (ons ledenblad), notuleert de Algemene Ledenvergaderingen, maakte het jubileumboek en praat graag over de nautische geschiedenis van ons dorp.
  • Arjan Honingh – verantwoordelijk voor evenementen en spant zich in voor alle zaken die de vereniging aangaan. Staat het allerliefste op het voordek van een wedstrijdschip.
  • Roeland Stekelenburg – voorzitter, houdt de touwtjes graag strak in handen. Bouwde en passant deze website, maar zit eigenlijk het liefst op het Wad met zijn Noordkaper.
  • Leon Verraes – penningmeester, telt de centjes van de club en notuleert ook nog de bestuursvergaderingen. Vaart met De Titaan.
  • Harro van Schoonhoven – fotografeert, havencommissaris, eerste aanspreekpunt voor onderhoud van de haven.
  • Michael Freud – havencommissaris, weet alles van de wachtlijst en wijst ligplaatsen toe.

Het bestuur vergadert maandelijks, of zo vaak als nodig. Opmerkingen en suggesties van onze leden zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Graag per e-mail op info@wsvdurgerdam.nl.