Jubileumboek

Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van watersportvereniging Durgerdam is een jubileumboek uitgegeven. Onder leiding van bestuurslid Ton Wegman is een prachtig document samengesteld dat niet mag ontbreken op de leestafel van iedereen die interesse heeft in de ontstaansgeschiedenis van onze dorpshaven.

Op de achterflap van het boek staat de volgende tekst:

In 1972 werd Watersportvereniging Durgerdam voor en door Durgerdammers opgericht. Al van oudsher waren zíj de gebruikers van de haven en het recht om er hun eigen vaartuigen af te meren dreigde verloren te gaan door plannen van de Gemeente Amsterdam.
Dit boek geeft in kort bestek een beeld van de geschiedenis van deze kleine Zuiderzeehaven vanaf het ontstaan tot aan de huidige dag. Sinds de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 veranderde Durgerdam van een vissershaven in een jachthaven. Die ontwikkeling en de veranderingen van ons vaargebied sinds de Tweede Wereldoorlog zijn een belangrijk onderdeel van de historie. Daarnaast maak je kennis met de mensen die de vereniging in het verleden hebben gevormd en de leden die nu nog actief lid zijn. De watersportvereniging maakt van de Durgerdammer haven een mooie en gezellige plek om onze geliefde boot veilig af te meren en elkaar te ontmoeten.

Alle leden hebben het boek inmiddels ontvangen. U niet? Laat het even weten, dan sturen we u er een toe.