Nieuw havenreglement van kracht

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 2023 is een nieuwe versie van het havenreglement vastgesteld. Voor iedereen die zich op de haven (van WSV Durgerdam) bevindt is dit reglement van kracht, lees het daarom zorgvuldig.

De belangrijkste veranderingen in het nieuwe reglement zijn:

  • Leden die een vaste ligplaats willen (en op de wachtlijst staan) dienen zich jaarlijks voor 1 december van het voorgaande jaar schriftelijk (mag ook per email) bij de havencommissaris op te geven met alle relevante gegevens (soort schip, lengte, breedte, diepgang). De volgorde op de wachtlijst voor vaste ligplaatsen wordt bepaald door de inschrijvingsduur (de startdatum van het lidmaatschap van WSV Durgerdam).
  • Havenreglement WSV Durgerdam 2023
  • Het is verboden haken in palen of ander houtwerk te steken, dan wel spijkers, krammen, schroeven e.d. aan te brengen.
  • Boten te verhuren vanuit of in de haven, ook als vakantieverblijf, AirBNB, etc.
  • Meer mogelijkheden voor het bestuur om op te treden tegen verwaarloosde, smerige of in slechte staat van onderhoud verkerende schepen.

Het volledige havenreglement vindt u door op onderstaande knop te klikken. Lees het reglement nog een keertje zorgvuldig door, dan bent u weer helemaal op de hoogte!