Lid van Verdienste Lou Faure overleden

Op vrijdag 7 april 2023 is Lid van Verdienste Lou Faure op 94-jarige leeftijd overleden. Samen met onder anderen Piet Bouhuijs, was Lou in 1972 een van de oprichters van Watersportvereniging Durgerdam. Hij was penningmeester in het allereerste bestuur, een rol die hij meer dan een kwart eeuw zou blijven vervullen. Bij zijn aftreden stond de vereniging er goed voor, met een gezonde financiële reserve, zo blijkt uit het archief.

Onze vereniging is Lou veel dank verschuldigd. Zonder zijn tomeloze inzet in die turbulente beginjaren zou onze haven er zonder enige twijfel anders hebben uitgezien.

We wensen familie en vrienden veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.


Bestuursleden op Stella Maris. v.l.n.r: Ton Lemmers, Lou Faure, Arie Honingh, Vrouwke Bouhuijs, dhr . Akkerman (geen bestuurslid), Piet Bouhuijs, Kees van Baalen en Ad Bakker.